• Start
    Start Tutaj znajdziesz wszystkie wpisy dostępne na stronie.
  • Blogerzy
    Blogerzy Wyszukaj ulubionego blogera na stronie.
  • Login
    Login Formularz logowania
Filip Białas

Filip Białas

...absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Zainteresowania: muzyka chóralna, chorał gregoriański, Liturgia, rola i znaczenie śpiewu w liturgii.

Lavabo - Vytautas Miškinis

Dodane przez w w Musica Sacra - Orygenes +

Lavabo – (łac. lavabo – umywam) to obrzęd umywania rąk w liturgii Kościoła katolickiego podczas przygotowania darów. Nazwa, jak i sam obrzęd mają swoje początki w tradycji starożytnej. Ręce obmywano przed posiłkiem i przed modlitwą. W Księdze Wyjścia (Wj 30,20) znajdujemy następujący nakaz: „Przed wejściem do Namiotu Spotkania mają się obmyć wodą, aby uniknąć śmierci”. Również św. Cyprian w Katechezie mistagogicznej podkreśla znaczenie tego gestu: „To umycie oznacza wolność od grzechu i wszelkiej nieprawości. Ręce są bowiem obrazem działania, a ich umycie wskazuje na szlachetność czynów. Nie słyszałeś, jak wyjaśnia tę tajemnicę błogosławiony Dawid w słowach: «Umyję między niewinnymi ręce swoje i obejdę ołtarz Twój, Panie»? Umycie rąk jest tu oznaką wolności od grzechu”. Ten właśnie Psalm 26 (Wlg 25), zacytowany przez św. Cypriana, stał się inspiracją do napisania utworu Vytautasa Miškinisa.

Przeczytano: 4441
0
Czytaj dalej 0 komentarze

Pater Noster - Marcin Gumiela

Dodane przez w w Musica Sacra - Orygenes +
Modlitwa Pańska (łac. Oratio Dominica; Pater noster) to jedna z najstarszych modlitw chrześcijan. Zapewne każdy pamięta chwile, kiedy poznawał „Ojcze nasz”. Uczą jej rodzice, dziadkowie, katecheci lub wspólnota Kościoła, modląc się nią podczas eucharystii czy nabożeństw. Jest ona fundamentem naszego pacierza, jedną z podstawowych formuł wyrażających naszą wiarę. Tradycyjna nazwa (Modlitwa Pańska) oznacza, że nauczył jej nas Pan Jezus. Zapis tej modlitwy jest nam znany w dwóch wersjach: krótszej i dłuższej (Łk 11, 2-4 i Mt 6, 9-13). Jest prawdopodobne, że pierwsze wspólnoty modliły się słowami Modlitwy Pańskiej trzy razy dziennie. Odmawiano ją w miejsce żydowskich błogosławieństw. Wzmianki o tym można znaleźć w Didache – Nauce Dwunastu Apostołów, księdze nie włączonej w kanon ksiąg Nowego Testamentu.  Zarówno w liturgii eucharystycznej jak i w liturgii godzin Modlitwa Pańska jest obecna od początku. Towarzyszy osobom przyjmującym sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, eucharystia).
Przeczytano: 4673
0
Czytaj dalej 0 komentarze
 
Psalm 150 to pochwalna, doksologiczna pieśń kończąca Księgę Psalmów. Został napisany prawdopodobnie po okresie niewoli babilońskiej. Opowiada o Bogu i Jego potędze. Opiewa Jego czyny, majestat i wzywa ludzkość do chwalenia Go całym swoim życiem. W Psalmie zestawione ze sobą są dwa pola Jego obecności. Pierwsza wizja ukazuje Boga w świątyni, czyli pośród swojego ludu, objawiającego swoją obecność „w potężnych czynach”.  Drugi obraz lokalizuje Go w na nieboskłonie, w swoim królewskim mieszkaniu - jako mocarnego i odległego Władcę.
Przeczytano: 4845
0
Czytaj dalej 0 komentarze

Psalm 11 (Mikołaj Gomółka)

Dodane przez w w Musica Sacra - Orygenes +
Spośród wielu tłumaczeń Księgi Psalmów na szczególną uwagę zasługuje przekład Jana Kochanowskiego („Psałterz Dawidów”). Nazwany został przez Cypriana Kamila Norwida kolebką polskiej poezji. Z kolei skomponowane na jego podstawie dzieło Mikołaja Gomółki, „Melodie na Psałterz Polski”, stanowi fundament muzyki polskiego renesansu. Psalmy te zostały opracowane z przeznaczeniem do powszechnego użytku.
Przeczytano: 4354
0
Czytaj dalej 0 komentarze

Kto szuka znajduje...

wbiblii

Polecane Video

Diakonia Muzyczna

diakonia muzyczna

1% na OL

1 procent2

W drodze