• Start
    Start Tutaj znajdziesz wszystkie wpisy dostępne na stronie.
  • Blogerzy
    Blogerzy Wyszukaj ulubionego blogera na stronie.
  • Login
    Login Formularz logowania
Blogerzy

Adrian Nowak, ks.

Urodzony 1976 r. w Chorzowie; całe życie, aż do chwili przyjęcia święceń kapłańskich, związał z tym miastem. Uczestniczył w życiu wspólnot przy parafii św. Jadwigi, kolejno: Legionu Maryi, ministranckiej i Ruchu Światło – Życie pod duchowym wsparciem i przewodem ks. Proboszcza Henryka Markwicy.
W 1995 r. rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, które ukończył w 2002 roku przyjmując święcenia kapłańskie.
Pracował w parafii – Św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim, od 2005 roku w parafii Św. Józefa w Świętochłowicach, od 2007 roku w parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu – Zdroju, od 2011 r. pracuje w parafii Św. Józefa w Katowicach Załężu.
Od dawna jego wielką pasją jest muzyka klasyczna, szczególnie muzyka operowa, jak również fotografia. Fotografuje zabytki, przyrodę, ale także ludzi. W wolnych chwilach pisze wiersze (w 2005 roku ukazał się jego tomik poezji pt: „Nie kochasz, nie istniejesz…”

Przemysław Mazurek

Autor w 2011 roku uzyskał stopień mgr na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu broniąc pracę pt. Celebracja Nieszporów w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II.
Obecnie jest doktorantem na Papieskim Wydziale Teologicznym pogłębiając swą wiedzę z dziedziny liturgii, jest również studentem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie studiuje prawo.
Od początku studiów żywo zainteresowany liturgią i mistagogią liturgiczną.
Uczeń ś.p ks. Marka Adaszka. Na co dzień mieszka w Lubinie w diecezji legnickiej gdzie angażuje się w życie społeczności lokalnej i parafialnej – parafii rodzinnej, Św. Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie służy do Mszy Świętej jako ministrant od 1996 roku i od 5 lat pełni funkcję prezesa LSO. 


 


Od czerwca 2012 roku jest członkiem Rady Parafialnej.

Małgorzata Steblecka

Małgorzata Steblecka – dr nauk chemicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Łódzkiej. Zainteresowania naukowe: Reakcje indukowane światłem oraz promieniowaniem jonizującym, zachodzące w układach biologicznych. Hobby: historia najnowsza Dolnego Śląska, wspinaczka skałkowa i górskie wycieczki. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu w klasie fletu. Od 1991 związana z Ruchem Światło – Życie.

Krzysztof Dudzik

Dyrygent chóralny, pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Jego największą pasją jest muzyka chóralna. Prowadzi zespoły młodzieżowe, m.in. Chór Ośrodka Liturgicznego.

Kto szuka znajduje...

wbiblii

Polecane Video

Diakonia Muzyczna

diakonia muzyczna

1% na OL

1 procent2

W drodze